zti
01 آبان 1401 - 10:04

طعنه 2 مداح به اجتماع ضدایرانی برلین/ جمعیت یک «سلام فرمانده» 120 هزار نفر بود

امیر عباسی و حسین طاهری ۲ تن از مداحان کشورمان، به تجمع افراد ضدانقلاب در شهر برلین واکنش نشان دادند. به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، روز گذشته و بعد از تبلیغات فراوان در کشورهای غربی، تجمع ضدانقلاب‌ها در شهر برلین برگزار شد و در حالی که با اتوبوس و مشوق‌های بسیار تلاش کردند تا افراد را از شهرها و کشورهای مختلف به برلین بیاورند و حتی از اتباع دیگر کشورها هم استفاده کردند، به گفته رسانه‌هایشان حدود ۵۰ هزار نفر شرکت کردند. امیر عباسی و حسین طاهری ۲ تن از مداحان کشورمان به این تجمع واکنش نشان دادند. حسین طاهریامیر عباسی: به اندازه جمعیت یک شب مسجد ارک هم نشد امیر عباسی: به اندازه جمعیت یک شب مسجد ارک هم نشدیکپیشاپیش بابت قیاس لشکر حق و باطل عذر می‌خواهم؛ ولی یک هفته به هر دری زدند، اتوبوس و قطار رایگان گذاشتند، کیک و ساندیس و ... آخرش هم به اندازه جمعیت یک شب مسجد ارک هم نشد. ساندیسآخرش همیکحسین طاهری: جمعیت یک اجتماع سلام فرمانده ما ۱۲۰ هزار نفر بود حسین طاهری: جمعیت یک اجتماع سلام فرمانده ما ۱۲۰ هزار نفر بودحسین طاهری: جمعیت یک اجتماع سلام فرمانده ما ۱۲۰ هزار نفر بودسلام فرماندهاین بود شنبه تاریخی برلین؟! خسته نباشید! جمعیت یک اجتماع سلام فرمانده ما یک استادیوم ۱۲۰ هزار نفری آزادی بود! و البته چون جا نبود خیلی‌ها برگشتند؛ ۲۲ بهمن و روز قدس و…هم که گفتن نداره! بعد شما با‌ حمایت تمام رسانه‌های دنیا… کلاً شدین۵۰ هزار نفر؟! نکشین ما را با این شنبه‌های تاریخی... روز قدسشدیننکشینپایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 797123