zti
02 شهریور 1401 - 09:21

متن اصلی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد کاملا مورد تایید است

تهران- ایرنا-رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت:متن قرائت شده در صحن علنی مجلس در مورد فولاد مبارکه صد در صد مورد تایید است و نقل مطالبی از  طرف من که این متن مورد تایید نیست کذب محض است. حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد گزارش هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: متن تحقیق و تفحص قرائت شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صد درصد مورد تایید است و با امضای بنده به صحن ارائه شده است و نقل مطالبی از اینکه این متن مورد تایید من نیست کذب محض است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: متنی که در فضای مجازی مطرح شده آن را قابل استناد نمی دانیم، چون از جانب هیات تحقیق و تفحص منتشر نشده بود. متن اصلی که تهیه شده و ظرف امروز و فردا در اختیار ریاست  مجلس قرار می گیرد تا به  قوه قضاییه ارسال شود. نماینده مردم اصفهان گفت: سوء برداشت برخی از رسانه های داخلی از اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص مورد تایید من نیست مربوط به متن منتشر شده در فضای مجازی است . به گزارش ایرنا، برخی از سایت های خبری داخلی به نقل از حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نقل کردند که متن منتشر شده را تایید نمی کنیم و این متن ایراد جدی دارد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 646853